Get Adobe Flash player
E-DZIENNIK
Laboratoria Przyszłości
Dla nauczycieli
Podręczniki 2023/2024
Wymagania edukacyjne
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH:

Justyna Jabłonka

Grzegorz Lubeńczuk
e-mail:
iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

Spotkanie z lekturą

W sobotę, 5 września, w całej Polsce mogliśmy posłuchać wyjątkowej lektury, jaką jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Była to już 9. odsłona  Narodowego Czytania , którego organizatorem jest Prezydent RP, Andrzej Duda. W naszej szkole spotkanie z lekturą odbyło się 4 września, w piątek. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów lektorzy z klasy VIII w dwuosobowych składach odwiedzali uczniów klas 0-VII, by zaciekawić, wzruszyć, zaintrygować lekturą należącą do klasyki polskiej literatury. Balladyna to wyjątkowy utwór, którego inscenizacje trwale zapisały się w historii polskiego teatru. Utwór ten obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Zainteresowanie naszych uczniów podczas słuchania było ogromne, co świadczy o wrażliwości, jaką wywołuje wybitna literatura polska.

 

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Z ogromną ulgą i radością przyjęliśmy wiadomość, że powracamy do tradycyjnego modelu nauczania, jakim jest tryb stacjonarny. W ustalonym porządku, zgodnie z zaleceniami MEN i przyjętym regulaminem uczniowie klas starszych spotykali się z wychowawcami klas, by bezpiecznie odebrać plan lekcji i podręczniki, młodszym zaś towarzyszyli rodzice. Uczniowie z powagą i odpowiedzialnością zaakceptowali nowe zasady obowiązujące w szkole w związku z pandemią, obligując się do ich stosowania, podsumowując, że nic nie zastąpi fizycznego kontaktu ani z rówieśnikiem, ani z nauczycielem.

 

10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
  2. Często myj ręce.
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
  9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
  10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.
 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie od 1 września 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej szkoły w zakładce „Koronawirus” i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

 

Poprawiony (czwartek, 27 sierpnia 2020 19:12)

Więcej…

 

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

ProteGOSafe – jak to działa?

ProteGO Safeto aplikacja, którapowiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownikz Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

 

Poprawiony (czwartek, 27 sierpnia 2020 19:06)

Więcej…

 

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 26 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny i uczniowie mogli rozpocząć wymarzone wakacje. Nie było to jednak tradycyjne zakończenie, z dekoracją, akademią, gośćmi, ponieważ w związku z epidemią należało zachować możliwe środki ostrożności w postaci maseczek i rękawiczek. Jako pierwsi pożegnali szkolne mury tegoroczni absolwenci. Po spotkaniu z wychowawcą odebrali z rąk pani Dyrektor świadectwa ukończenia szkoły i nagrody za wytrwałą i ciężką pracę. Pozostali uczniowie zgodnie z harmonogramem, co pół godziny przy zachowaniu bezpiecznego dystansu odbierali swoje cenzurki.

 

Więcej…

 

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r
Harmonogram spotkań z wychowawcami i odbioru świadectw.
Klasa VIII godz. 9.30
Klasa VII godz. 10.00
Klasa VI godz. 10.30
Klasa V godz. 11.00
Klasa IV godz. 11.30
Klasa III godz. 12.00
Klasa II godz. 12.30
Klasa I godz. 13.00
Spotkania odbywać się będa zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, uczniowie przychodzą w maseczkach i rękawiczkach na określoną godzinę.zgodnie z harmonogramem. Uczniowie ustawiają się na korytarzu na wyznaczonych taśmą miejscach. Dziecku może towarzyszyć rodzic ustawiając się tuż za nim.

 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. W liście minister Dariusz Piontkowski dziękuje dyrektorom i nauczycielom za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie kształcenia na odległość. Składa również życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Proszę o przekazanie listu nauczycielom z Państwa placówki.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

Załączniki:

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 – plik word

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 – plik pdf

Poprawiony (środa, 24 czerwca 2020 17:02)

 

WAKACYJNE KONKURSY GOK ŁUKÓW

OMNIBUS 2020

WAKACJE NA WSI PLAKAT

Poprawiony (piątek, 19 czerwca 2020 08:32)

 

Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

W dniach 9, 10 i 15 czerwca w godzinach 900 - 1200 należy zwrócić książki wypożyczone z biblioteki szkolnej (oprócz podręczników). Prosimy wszystkich uczniów o dostosowanie się do tych terminów i zachowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa.

 

Zasady odbioru podręczników: Komplet podręczników musi być zapakowany w worek foliowy z zamieszczoną kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Harmonogram  zwrotu podręczników do biblioteki.

W dniach 22-25 czerwca zwrotu należy dokonać w godzinach 9.00-12.00.

Klasa I – 24.06.2020 r. godz.9.00-10.00

Klasa II -24.06.2020  r. godz. 10.00-11.00

Klasa III -24.06.2020 r. godz. 11.00-12.00

Klasa IV – 23.06.2020 r. godz. 11.00-12.00

Klasa V -23.06.2020 r. godz. 10.00-11.00

Klasa VI – 23.06.2020 godz. 9.00-10.00

Klasa VII – 22.06.2020 r. godz.10.30

Klasa VIII- 22.06.2020 r godz.9.00-10.30

Dzień 25 czerwca jest dniem przyjmowania podręczników dla tych , którzy nie mogli zrobić tego w wyznaczonym terminie.

Poprawiony (poniedziałek, 08 czerwca 2020 08:42)

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 - POBIERZ

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - POBIERZ

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania tegorocznych egzaminów ósmoklasisty

Zasady zachowania związane z egzaminem ósmoklasisty:


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic (prawny opiekun) nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Więcej…

 
OFFICE 365

OGLOSZENIE


Opłata za obiady w listopadzie wynosi 100zł za miesiąc.

Szukaj na stronie
Linki
PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY
Lekcje

800 – 845

850 – 935

940 – 1025

1045 – 1130

1150 – 1235

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505

1510 – 1555

Przerwy

745 – 800

845 – 850

935 – 940

1025 – 1045

1130 – 1150

1235 – 1240

1325 – 1330

1415 – 1420

1505 – 1510

1555 – 1600

Prognoza pogody