Get Adobe Flash player
E-DZIENNIK
Laboratoria Przyszłości
Dla nauczycieli
Podręczniki 2022/2023
Wymagania edukacyjne
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH:

Justyna Jabłonka
e-mail:
iod.lukow@rodowsamorzadach.pl


Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Rodzice  uczniów klasy ósmej
Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. W związku z powyższym przekazuję  poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dyrektor szkoły Hanna Lisiewska

 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych SKS na wolnym powietrzu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Powrót klas I-III do nauki zdalnej

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Uczniowie będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowe zmiany obowiązywać będą od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły o organizację takich zajęć.

Więcej…

 

Pasowanie na czytelnika

Dnia 26 lutego 2021 roku odbyło się w naszej szkole oficjalne przyjęcie uczniów klasy drugiej do grona czytelników biblioteki. Uczniowie od września korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej, lecz z powodu nauki zdalnej uroczystość pasowania na czytelnika została przesunięta. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością regulaminu biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki, z czym poradzili sobie na szóstkę. Następnie skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Poprawiony (wtorek, 16 marca 2021 10:48)

Więcej…

 

Badanie ankietowe dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Na prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty  zachęcam Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Szczegóły poniżej.

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.) Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie- Hanna Lisiewska

Poprawiony (poniedziałek, 15 marca 2021 12:17)

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Komunikat

W dniach 17-19 marca 2021 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Język polski- 17 marca 2021 r. godz. 9.00

Matematyka – 18 marca 2021 r. godz. 9.00

Język angielski – 19 marca 2021 r. godz. 9.00

Próbny egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu  sanitarnego.

Uczniowie klasy ósmej zgłaszają się do szkoły od godziny 8.30 każdego dnia egzaminu. W tych dniach uczniowie klasy ósmej zwolnieni są z udziału w zajęciach online.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie - Hanna Lisiewska

Poprawiony (poniedziałek, 15 marca 2021 10:29)

 

Udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

Wójt Gminy Łuków zaprosił Naszą Szkołę do udziału w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Biorąc pod uwagę jak groźnym nowotworem skóry jest czerniak i jak duży jest każdego roku wzrost zachorowań na niego, postanowiliśmy szerzyć wśród naszych uczniów wiedzę na temat jego profilaktyki. Realizacja programu objęła wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych. W tych klasach przez pedagoga szkolnego zostały zrealizowane zajęcia we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym (SKN ONKOMA) oraz w uzgodnieniu z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednym z celów zajęć  było prowadzenie powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia aby ograniczyć wskaźniki zachorowań na nowotwory skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0 oraz ograniczyć narażenie populacji dorosłych na działanie promieniowania UV. Zachęcamy Państwa oraz pozostałych uczniów do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi. Jako pierwszy materiał przekazujemy filmik, w którym możemy przejść szybki kurs samooceny skóry:

FILM

Poprawiony (środa, 10 marca 2021 11:32)

 

PROŚBA O WSPARCIE

DRODZY RODZICE

Z inicjatywy społeczności szkolnej i lokalnej rusza w szkole akcja pomocy potrzebującej mieszkance Gołaszyna. Obecna sytuacja tej rodziny jest bardzo ciężka. Od czerwca ubiegłego roku jej mąż a zarazem ojciec czwórki dzieci w wieku 9, 6, 3 lat oraz najmłodszego jednomiesięcznego, jest w  śpiączce i przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym. Z uwagi na ogromne potrzeby rodziny prosimy o wsparcie rzeczowe. Na chwilę obecną najpotrzebniejsze będą: pampersy dla dzieci rozmiar 2-3, chusteczki nawilżające, środki czystości, oliwki, kremy do pielęgnacji niemowląt itp., produkty żywnościowe z długim terminem przydatności. Produkty można zostawić w szkole przy sekretariacie oraz w szatni w przedszkolu. Od następnego tygodnia prowadzona będzie również zbiórka pieniężna na rehabilitację. Plakat informacyjny będzie udostępniony na grupach i stronie szkoły. Liczymy na Państwa szlachetne serce, życzliwość i pomocną dłoń. Wierzymy, że nie będziecie obojętni.

 

Dyrektor, Nauczyciele oraz Rodzice

Zespołu Szkół w Gołaszynie

 

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku dla SZKOŁY SWOJEGO DZIECKA  bo to zaprocentuje!

Poprawiony (środa, 03 lutego 2021 12:15)

 

Informacja o funkcjonowaniu szkoły do 14 lutego 2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych  do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie. Więcej informacji na stronie MEiN

Z wyrazami szacunku - Dyrektor Zespołu szkół w Gołaszynie Hanna Lisiewska

 

Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie klas I-III

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  nadal będą się uczyć zdalnie.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN - L I N K

 
OFFICE 365

OGLOSZENIE


Opłata za obiady w marcu wynosi 115zł za miesiąc.

Szukaj na stronie
Linki
PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY
Lekcje

800 – 845

850 – 935

940 – 1025

1045 – 1130

1150 – 1235

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505

1510 – 1555

Przerwy

745 – 800

845 – 850

935 – 940

1025 – 1045

1130 – 1150

1235 – 1240

1325 – 1330

1415 – 1420

1505 – 1510

1555 – 1600

Prognoza pogody