Get Adobe Flash player
E-DZIENNIK
Laboratoria Przyszłości
Dla nauczycieli
Podręczniki 2023/2024
Wymagania edukacyjne
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH:

Justyna Jabłonka

Grzegorz Lubeńczuk
e-mail:
iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Więcej…

 

Od 26 kwietnia 2021 r. powrót dzieci z klas I-III do szkoły

W poniedziałek 26 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych w 11 województwach przejdą na nauczanie hybrydowe. Podczas konferencji prasowej Minister Zdrowia poinformował, że od 26 kwietnia 2021r. w 11 województwach nastąpi poluzowanie obowiązujących obostrzeń. Dotyczy to między innymi województwa lubelskiego. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą uczyli się w trybie hybrydowym, natomiast uczniowie klas IV-VIII kontynuować będą nauczanie zdalne. W związku obowiązującymi przepisami w naszej szkole obowiązywać będzie od 26 kwietnia do odwołania poniższy harmonogram zajęć.

 

 

Poprawiony (piątek, 23 kwietnia 2021 09:37)

Więcej…

 

„Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku trwać będzie spis powszechny ludności. Dla osób, które spiszą się drogą elektroniczną zorganizowana została loteria.  Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021r.

Więcej informacji poniżej

 

Poprawiony (środa, 21 kwietnia 2021 18:40)

Więcej…

 

Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Rodzice  uczniów klasy ósmej
Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. W związku z powyższym przekazuję  poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dyrektor szkoły Hanna Lisiewska

 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych SKS na wolnym powietrzu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Powrót klas I-III do nauki zdalnej

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Uczniowie będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowe zmiany obowiązywać będą od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły o organizację takich zajęć.

Więcej…

 

Pasowanie na czytelnika

Dnia 26 lutego 2021 roku odbyło się w naszej szkole oficjalne przyjęcie uczniów klasy drugiej do grona czytelników biblioteki. Uczniowie od września korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej, lecz z powodu nauki zdalnej uroczystość pasowania na czytelnika została przesunięta. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością regulaminu biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki, z czym poradzili sobie na szóstkę. Następnie skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Poprawiony (wtorek, 16 marca 2021 10:48)

Więcej…

 

Badanie ankietowe dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Na prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty  zachęcam Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Szczegóły poniżej.

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.) Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie- Hanna Lisiewska

Poprawiony (poniedziałek, 15 marca 2021 12:17)

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Komunikat

W dniach 17-19 marca 2021 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Język polski- 17 marca 2021 r. godz. 9.00

Matematyka – 18 marca 2021 r. godz. 9.00

Język angielski – 19 marca 2021 r. godz. 9.00

Próbny egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu  sanitarnego.

Uczniowie klasy ósmej zgłaszają się do szkoły od godziny 8.30 każdego dnia egzaminu. W tych dniach uczniowie klasy ósmej zwolnieni są z udziału w zajęciach online.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie - Hanna Lisiewska

Poprawiony (poniedziałek, 15 marca 2021 10:29)

 

Udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

Wójt Gminy Łuków zaprosił Naszą Szkołę do udziału w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Biorąc pod uwagę jak groźnym nowotworem skóry jest czerniak i jak duży jest każdego roku wzrost zachorowań na niego, postanowiliśmy szerzyć wśród naszych uczniów wiedzę na temat jego profilaktyki. Realizacja programu objęła wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych. W tych klasach przez pedagoga szkolnego zostały zrealizowane zajęcia we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym (SKN ONKOMA) oraz w uzgodnieniu z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednym z celów zajęć  było prowadzenie powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia aby ograniczyć wskaźniki zachorowań na nowotwory skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0 oraz ograniczyć narażenie populacji dorosłych na działanie promieniowania UV. Zachęcamy Państwa oraz pozostałych uczniów do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi. Jako pierwszy materiał przekazujemy filmik, w którym możemy przejść szybki kurs samooceny skóry:

FILM

Poprawiony (środa, 10 marca 2021 11:32)

 

PROŚBA O WSPARCIE

DRODZY RODZICE

Z inicjatywy społeczności szkolnej i lokalnej rusza w szkole akcja pomocy potrzebującej mieszkance Gołaszyna. Obecna sytuacja tej rodziny jest bardzo ciężka. Od czerwca ubiegłego roku jej mąż a zarazem ojciec czwórki dzieci w wieku 9, 6, 3 lat oraz najmłodszego jednomiesięcznego, jest w  śpiączce i przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym. Z uwagi na ogromne potrzeby rodziny prosimy o wsparcie rzeczowe. Na chwilę obecną najpotrzebniejsze będą: pampersy dla dzieci rozmiar 2-3, chusteczki nawilżające, środki czystości, oliwki, kremy do pielęgnacji niemowląt itp., produkty żywnościowe z długim terminem przydatności. Produkty można zostawić w szkole przy sekretariacie oraz w szatni w przedszkolu. Od następnego tygodnia prowadzona będzie również zbiórka pieniężna na rehabilitację. Plakat informacyjny będzie udostępniony na grupach i stronie szkoły. Liczymy na Państwa szlachetne serce, życzliwość i pomocną dłoń. Wierzymy, że nie będziecie obojętni.

 

Dyrektor, Nauczyciele oraz Rodzice

Zespołu Szkół w Gołaszynie

 
OFFICE 365

OGLOSZENIE


Opłata za obiady w listopadzie wynosi 100zł za miesiąc.

Szukaj na stronie
Linki
PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY
Lekcje

800 – 845

850 – 935

940 – 1025

1045 – 1130

1150 – 1235

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505

1510 – 1555

Przerwy

745 – 800

845 – 850

935 – 940

1025 – 1045

1130 – 1150

1235 – 1240

1325 – 1330

1415 – 1420

1505 – 1510

1555 – 1600

Prognoza pogody