Get Adobe Flash player
Szukaj na stronie
Linki

Nasi przyjaciele
Imieniny
: Gerwazego Protazego
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

Religia

Religia

PIĄTEK  16.04.2021r.

TEMAT: SŁUCHAMY, CO JEZUS MÓWI DO NAS PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Nr.44 , s. 90 - 91

I . Wprowadzenie

Dzisiaj na katechezie będziemy mówić o tym, gdzie i w jaki sposób słuchamy Pana Jezusa mówiącego do nas. Rozpoczniemy zajęcia piosenką „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

Link do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=M-jBU7zc8oQ&ab_channel=S%C5%82u%C5%BCy%C4%87Bogu-dladzieci

ZAPROSZENIE DO POZNANIA PRAWDY, ŻE W LITURGII SŁOWA MÓWI DO NAS JEZUS

2. Pismo Święte – rozmowa kierowana połączona z prezentacją

Proszę rodziców o pokazanie dzieciom księgę Pisma Świętego. Rozmowa z dziećmi:

– Jak nazywa się ta księga?

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie Świętym?

– Gdzie możemy słuchać Pisma Świętego lub czytać je?

W Piśmie Świętym znajdują się księgi, w których zapisane są słowa Pana Jezusa.

Mają one specjalną nazwę. Nauczymy się jej za chwilę podczas zabawy.

3. Ewangelia księgą o Jezusie – zabawa „głuchy telefon”

Zapraszam was do zabawy, która nazywa się „głuchy telefon”.  Jeden lub jedna z was powie coś na ucho i tę wiadomość kolejno przekażecie sobie dalej, a ostatnia osoba powie ją głośno.

Rodzic mówi pierwszemu dziecku słowa: „Księga o Jezusie”. Gdy wiadomość dotrze do ostatniego dziecka w niezmienionej formie, rodzic. podaje przez „głuchy telefon” następną wiadomość: „Ewangelia”. Po skończonej zabawie pyta:

– O jakiej księdze mówiła wiadomość, którą sobie przekazywaliśmy?

– Jak musieliście słuchać osoby obok, by dobrze przekazać wiadomość dalej?

podsumowuje:

Podczas zabawy w „głuchy telefon” trzeba było słuchać w skupieniu i ciszy. Podobnie jest, gdy słuchamy słów Pisma Świętego. W kościele podczas czytania Ewangelii Jezus mówi do każdego z nas, dlatego trzeba Go słuchać bardzo uważnie. Słów Pana Jezusa słuchamy nie tylko uchem, ale też sercem. Co to znaczy, dowiecie się później.

4. Podczas Mszy Świętej słuchamy słów Pana Jezusa – praca z ilustracjami  w podręczniku

s. 90

Popatrzcie na obrazki w podręczniku i odpowiedzcie na zadane przez rodziców pytania

– Co robi ministrant?

– Czyje słowa czyta podczas Mszy Świętej?

– Co robią wtedy ludzie?

Ministrant kończy czytanie słowami: „Oto słowo Boże”. Wszyscy odpowiadamy:

„Bogu niech będą dzięki”.

Przyjrzyjcie  się drugiej ilustracji, i odpowiedzcie na pytania

– Co robi ksiądz?

– Kto mówi do nas, gdy ksiądz czyta Ewangelię podczas Mszy Świętej?

– Jaką postawę ciała przyjmują ludzie, gdy ksiądz czyta Ewangelię?

Gdy ksiądz wypowiada wezwanie: „Pan z wami”, wszyscy stoimy i odpowiadamy: „I z duchem twoim”. To znak naszej gotowości do słuchania Pana Jezusa. Ksiądz mówi, z której Ewangelii będą czytane słowa Jezusa, ponieważ zapisało je czterech autorów, których nazywamy ewangelistami. Mają oni na imię Mateusz, Marek, Łukasz i Jan.

II. ODPOWIEDŹ – Z WIARĄ PRZYJMUJEMY SŁOWA JEZUSA

5. Dialog przed Ewangelią –  ćwiczenie dialogu

Posłuchajcie rozmowy, jaką prowadzi ksiądz z obecnymi na Mszy Świętej.

Ksiądz: Pan z wami.

Wszyscy: I z duchem twoim.

Ksiądz: Słowa Ewangelii według świętego…

Wszyscy: Chwała Tobie, Panie.

– Jakie gesty wykonujemy podczas dialogu z księdzem?

Robiąc znak krzyża na naszych czołach, ustach i sercu, pokazujemy Panu Jezusowi, jak bardzo jest dla nas ważny. Znak na czole pokazuje, że chcemy zawsze o Nim pamiętać i rozumieć, co mówi do nas. Znak na ustach oznacza, że chcemy mówić o Nim, o Jego dobroci. Znakiem krzyża na sercu wyrażamy gotowość do przyjęcia słów Jezusa i postępowania według nich.

6. Znaki krzyża na czole, ustach i sercu – zagadki

Jest przykryte grzywką gęstą.

Gdy się gniewasz – marszczysz je często.

Jest wysokie albo niskie,

ono kryje myśli wszystkie. (czoło)

Gdy się śmiejesz – też się śmieją,

a gdy płaczesz, to smutnieją.

One mówią i śpiewają,

twoje myśli wyrażają. (usta)

Puk, puk, puk – co tam bije?

Ja uczucia w sobie kryję,

ja krew w żyły twe pompuję

i świat cały obejmuję. (serce)

7. Czytanie Ewangelii – celebracja

Dzieci ćwiczą odpowiedzi na wezwania podczas Mszy Świętej

K.: Pan z wami.

Dz.: I z duchem twoim. (Wszyscy wykonują potrójny znak krzyża).

K.: Słowa Ewangelii wg św. …

Dz.: Chwała Tobie Panie.

8. Praca z podręcznikiem s. 90 - 91

Dzieci szukają naklejek   z symbolami pasującymi do gestów znaku krzyża i wklejają je w odpowiednie miejsca, następnie rysują po kropkach znaki krzyża.

Wspólna modlitwa z  piosenką „W imię Ojca i Syna”. Przypomni nam ona, w kogo

wyznajemy wiarę, czyniąc znak krzyża.

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE&ab_channel=POLANDJanusz

Posłuchajcie  jeszcze raz piosenki „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

Link do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=M-jBU7zc8oQ&ab_channel=S%C5%82u%C5%BCy%C4%87Bogu-dladzieci

 

Poprawiony (czwartek, 15 kwietnia 2021 19:17)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE


Opłata za obiady w maju wynosi 114zł za miesiąc. Pełne wyżywienie 152zł.


Godziny pracy przedszkola

 

7:30 - 16:00