Get Adobe Flash player
Szukaj na stronie
Linki

Nasi przyjaciele
Imieniny
: Gerwazego Protazego
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

Warunki ubezpieczenia dzieci w PZU

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży w PZU SA zatwierdzone przez Radę Rodziców w Zespole Szkół w Gołaszynie

 

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.
 2. Ochroną ubezpieczenia objęte są drobne szkody, które nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu np. stłuczenie, zwichnięcie, zatrucie gazami, porażenie prądem itp.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę)
 4. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także w podczas ferii, wakacji i dni świątecznych
 5. W wybranej ofercie zawarty jest zwrot kosztów leczenia” (prywatne wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja) do 30% sumy ubezpieczenia, tj. 2400zł na każdego ucznia – związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków
 6. W wybranym wariancie PZU pokrywa również koszty assistance czyli usługi powypadkowe związane z organizacją oraz pomocą medyczną do 2000zł a także z organizacją procesu rehabilitacji do 500 zł, dostawą drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do 300 zł, dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza do 300zł, domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji do 300 zł, pomoc psychologa do 1500zł, lekcje prywatne do 400zł
 7. Suma ubezpieczenia jest stała tzn. nie wyczerpuje się i nie pomniejsza o każde wypłacone odszkodowanie
 8. Ponadto zapewniamy:
  1. dla uczniów gadżety oraz upominki na nagrody
  2. wynagrodzenie dla szkoły w wysokości 25% od wpłaconej składki
  3. zniżkę z opłaty 10% uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej

 

Wszelkie zaistniałe wypadki możecie Państwo zgłaszać przez Internet (www.pzu.pl), telefon (801 102 102 lub z tel. komórkowego 22 566 55 55) lub w najbliższej placówce PZU.

Przejrzenia

 

OGŁOSZENIE


Opłata za obiady w maju wynosi 114zł za miesiąc. Pełne wyżywienie 152zł.


Godziny pracy przedszkola

 

7:30 - 16:00