Get Adobe Flash player
Szukaj na stronie
Linki

Nasi przyjaciele
Imieniny
: Leona Ireneusza
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

Zajęcia otwarte dla nauczycieli

Dnia 12 czerwca w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego panie Jolanta Klajda-Rubacha i p Agnieszka Ochmańska  gościły u siebie na zajęciach w przedszkolu koleżanki ze szkoły. Zajęcia miały na celu podzielenie się umiejętnościami i wiedzą zdobytą podczas warsztatów pt. „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.

 

 

(…Batii Strauss pochodzi z Izraela. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową a utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności…). Podczas zajęć otwartych nauczycielki pokazały różnorodne zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce klasycznej z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, oraz rekwizytów takich jak woreczki, dzwoneczki, chusty, patyczki, butelki plastikowe. Przedszkolaki z radością a jednocześnie w skupieniu uczestniczyły w tej formie zajęć. Doskonale współdziałały ze sobą, przestrzegały ustalonych reguł. Wykorzystanie  aktywizujących metod zachęciło dzieci do czynnego udziału w zajęciach, dzięki czemu obserwujący nauczyciele mogli pozyskać nowe umiejętności i doświadczenia w pracy pedagogicznej

Poprawiony (piątek, 21 czerwca 2013 09:26)

 

OGŁOSZENIE


Opłata za obiady w czerwcu wynosi 105zł za miesiąc. Pełne wyżywienie 136,50zł.