Get Adobe Flash player
Szukaj na stronie
Linki

Nasi przyjaciele
Imieniny
: Gerwazego Protazego
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

Historia

Początki Szkoły Podstawowej w Gołaszynie sięgają 1919 roku. Wtedy założono czterooddziałową szkołę, liczącą 70 uczniów. Nauka odbywała się w prywatnym domu p. Bronisława Goławskiego, a nauczycielką była p. Chruścielowa, później małżeństwo Kaczmarskich. W latach okupacji hitlerowskiej w Gołaszynie działała Tajna Organizacja Nauczycielska, która zorganizowała komplety tajnego nauczania. W latach powojennych funkcjonowała czterooddziałowa podstawówka w prywatnych domach. W latach pięćdziesiątych szkoła liczyła już siedem oddziałów. Od 1954 roku kierownikiem był p. Józef Lewczuk, który czynił starania o budowę nowej szkoły.

 

Od 1963 roku kierownikiem, a później dyrektorem został p. Leon Gajo, który kontynuował starania swego poprzednika, gromadził materiały i nadzorował budowę. Zagospodarowano plac szkolny. Budynek szkoły był nowoczesny, z sanitariatami, kuchnią, biblioteką i mieszkaniem służbowym. Na obszernym holu prowadzono zajęcia z wychowania fizycznego a naukę w klasach na parterze i piętrze. Uczyły się tu dzieci z Gołaszyna, Ławek, Biard, Oknin i Trzaskońca. Zajęcia w nowym budynku rozpoczęły się w roku szkolnym 1966/67, w tym też roku mury szkoły opuszczali absolwenci, którzy ukończyli osiem klas.

W roku 1977/78 Szkoła Podstawowa w Gołaszynie staje się placówką macierzystą dla Szkoły Filialnej w Biardach. Trwa to do momentu rozwiązania filii z powodu małej liczby dzieci.

Od 01. 09. 1984 roku dyrektorem szkoły w Gołaszynie została p. Irena Zaremba. Kadra pedagogiczna pozostała bez zmian w szkole macierzystej i filii. Szkoła funkcjonowała już dwadzieścia lat, więc należało rozpocząć remonty, a było ich w ciągu 20 lat kadencji dyrektora wiele. Prowadzono drobne remonty i odnawianie pomieszczeń, naprawiano usterki instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i kanalizacji – wykonywane przez fachowców, ale często przez obsługę, korzystano też z pomocy rodziców. Oprócz napraw i remontów bieżących w budynku, wykonano ogrodzenie całego placu szkolnego. Materiały zostały zakupione a prace wykonali rodzice. Plac szkolny został wyrównany, wybudowano boiska, zamontowano bramki. Zakupiono sprzęt sportowy. Podjęto decyzję o przebudowie i zmianie ogrzewania z węglowego na gazowe. Uzyskane w wyniku przebudowy pomieszczenie zaadoptowano na szatnię, której wcześniej nie było. Aby polepszyć warunki pracy i nauki zorganizowano kuchnię i stołówkę, wyposażono ją w niezbędny sprzęt i w szkole zaczęto wydawać obiady. Początkowo wydawane było 150 obiadów dziennie, na 200 uczniów uczęszczających wówczas do szkoły. W wyniku starań o dotacje na cele szkolne znaleziono sponsorów na zakup sprzętu grającego, kosiarki, książek, pomocy naukowych, materiałów na remonty – a były to zakłady pracy w Łukowie.

W latach 1984 – 2004 można odnotować wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych. Przykładem niech będą osiągnięcia w województwie: I miejsce w konkursie historycznym, wyróżnienie w konkursie języka rosyjskiego, II i III miejsce w tenisie stołowym. Wiele nagród i wyróżnień zdobyte przez dzieci w konkursach gminnych. Cały czas poprawiana była baza lokalowa, wymieniano umeblowanie, dokupowano wyposażenia i pomocy naukowych. Nauczyciele dokształcali się, aby sprostać wymogom reformy. W roku szkolnym 2000/2001 odbyło się mierzenie jakości pracy szkoły – osiągnęliśmy dobre wyniki.

Rok 2002 przynosi nowe zmiany – zaczął się remont generalny szkoły w trakcie którego wszystko w budynku wymieniono na nowe: pokrycie dachu, kominy, wykonano ocieplenie i tynki, instalację c.o., kanalizację, instalację elektryczną, podłogi we wszystkich pomieszczeniach, okna i drzwi. Wymieniono sanitariaty, wyposażono kuchnię i stołówkę w nowoczesne urządzenia. Dzięki staraniom dyrektora szkoła otrzymała komputery i stałe łącze z Internetem. Poczyniono również starania o kompletne wyposażenie sali informatycznej, zakończone pozytywnie.

Rok 2004 przynosi kolejne zmiany. Od 01.09.2004 roku dyrektorem zostaje p. Mariusz Chudek, po odejściu na emeryturę poprzedniego dyrektora, p. Ireny Zaremba.

Od października 2004 roku ruszyła budowa sali gimnastycznej i nowoczesnych boisk. Cała uwaga skupia się na tym przedsięwzięciu, na które idą wszystkie fundusze. W szkole zainstalowano system alarmowy. Trwa przebudowa kotłowni. W roku 2006 szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego, a w 2009 ufundowany został sztandar.

W roku 2011/2012 otworzone zostało przedszkole, a szkoła przekształcona w Zespół Szkół w Gołaszynie. W tym też roku dyrektorem placówki zostaje Pan Jarosław Skrzyszewski.

W klasach I - III realizowany jest program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  w Gminie Łuków”  ze środków Unii Europejskiej, dzięki temu szkoła wzbogaciła się o ciekawe pomoce dydaktyczne. Powstał też plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Szkoła współpracuje z "CARITAS" i środowiskiem lokalnym.

Nauczyciele podejmują wiele ciekawych inicjatyw, aby wyniki pracy były coraz lepsze.

Poprawiony (piątek, 11 września 2015 10:14)

 

OGŁOSZENIE


Opłata za obiady w maju wynosi 114zł za miesiąc. Pełne wyżywienie 152zł.


Godziny pracy przedszkola

 

7:30 - 16:00