Powrót do nauki zdalnej

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie informuje, że od 27.01.2022 r. w przypadku naszego województwa ze względu na ferie do 11.02.2022 r. dla uczniów klas V-VIII prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022, poz. 186) W dniach od 14 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r. w naszym województwie przypadają ferie zimowe. Uczniowie wracają do szkoły 28 lutego 2022 r. (poniedziałek). Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams, zgodnie z tygodniowym planem i przyjętymi zasadami. Przedszkole oraz klasy I- IV pracują w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie – Hanna Lisiewska

Poprawiony (środa, 26 stycznia 2022 19:33)