XVII DZIEŃ PAPIESKI

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku. Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się nawet, że stają się aktualnym przynagleniem. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i wizyta Papieża Franciszka bez wątpienia stanowiły ubogacenie duchowe w życiu Kościoła.

 

Drugą ważną okolicznością jest zakończony już Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który zachęcał do składania dziękczynienia Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. W pewnym sensie jest to sytuacja analogiczna do tej po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, kiedy św. Jan Paweł II opublikował List Apostolski Novo Millenio Ineunte.  27 października 2017r. młodzi artyści – członkowie Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem pani Bożeny Kowalczyk przygotowali część artystyczną ukazując przesłanie uczniom słów Jana Pawła II . Kluczem dla całego pontyfikatu Jana Pawła II są słowa z homilii podczas mszy inaugurującej jego posługę, w której zawarł swój program pasterski. Jan Paweł II powiedział: „Bracia i Siostry! Nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy! Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi... Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! ...Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka, Jedynie On to wie!” Część artystyczną wzbogaciły pieśni w wykonaniu członków SKC : ,,Santo Subito”, „Pozwól mi przyjść do Ciebie”, „Nie lękajcie się”, „Błogosławieni miłosierni”, „Barka”, „Fundament”.