Get Adobe Flash player
E-DZIENNIK
Laboratoria Przyszłości
Dla nauczycieli
Podręczniki 2023/2024
Wymagania edukacyjne
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH:

Justyna Jabłonka

Grzegorz Lubeńczuk
e-mail:
iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

Laboratorium Przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie

O PROGRAMIE:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki  we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych powstał w celu budowania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz rozwijania ich umiejętności praktycznych poprzez eksperymentowanie.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego niezbędnego  do kształtowania oraz  rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności oraz pomoc dla uczniów w rozwijaniu swoich zainteresowań, zarówno na lekcjach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Laboratoria Przyszłości to program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania  Covid – 19 w postaci środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program jest realizowany na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek  samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie otrzymała wsparcie finansowe o łącznej wartości 60 000,00 zł.

Dzięki tym środkom od 1 września 2022 roku Szkoła będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, narzędzia, materiały oraz inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Za otrzymane wsparcie finansowe do Laboratorium Przyszłości zakupione zostały m. in.:

  • Drukarka 3D wraz z akcesoriami
  • Scaner z materiałami edukacyjnymi
  • Aparat fotograficzny z kamerą z akcesoriami
  • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
  • Mikroporty z akcesoriami
  • Mikrofon kierunkowy
  • Stacja lutownicza z   akcesoriami
  • Klocki do samodzielnej konstrukcji i kodowania z akcesoriami
  • Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
  • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie

Wyposażenie zakupione w ramach programu zostanie wykorzystane na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, informatyce, technice, matematyce, biologii, geografii, fizyce, chemii, języku polskim, plastyce, kółkach zainteresowań, zajęciach rewalidacyjnych.

- Drukarka 3D wraz z akcesoriami pozwoli kształtować wyobraźnię dziecka, ale też umożliwi  dostęp uczniom do nowoczesnych technologii.

- Materiały eksploatacyjne do zakupionych narzędzi umożliwią uczniom uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności.

- Klocki Korbo, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami umożliwią sprawne kodowanie. Klocki będą kształtować i rozwijać wyobraźnię przestrzenną dziecka, kreatywność oraz logiczne myślenie.

- Zestawy edukacyjne z akcesoriami będą wpłynąć na rozwijanie umiejętności ucznia w pracy w grupie, rozwiązywania problemów i korzystania z nowoczesnych technologii. Będą rozwijać kompetencje wymagane na współczesnym rynku pracy oraz uczyć jak stosować sztuczną inteligencję w codziennym życiu.

- Kamera do nagrywania, aparat fotograficzny, statyw, mikrofon kierunkowy, mikroporty z akcesoriami, gimbal, zestaw oświetleniowy to nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany na języku polskim, zajęciach dodatkowych, sportowych, będzie wykorzystywany do imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych, kiermaszów, pokazu talentów, dokumentowania życia Szkoły.

- Google VR umożliwią uczniom naoczne przeżywanie doświadczeń, przenoszenie się w świat wirtualny w zakresie różnych dziedzin i przedmiotów nauczania.

 

Otrzymane z programu „Laboratoria przyszłości” urządzenia, narzędzia i materiały uczyć będą dzieci i młodzież nowych technologii, co w zmieniającym się w szybkim tempie świecie jest niezwykle ważne.

 

Wszystkie zajęcia będą systematycznie dokumentowane i umieszczane na stronie internetowej oraz kontach szkoły na  Facebook’u.

Poprawiony (poniedziałek, 05 czerwca 2023 11:03)

 
OFFICE 365

OGLOSZENIE


Opłata za obiady w listopadzie wynosi 100zł za miesiąc.

Szukaj na stronie
Linki
PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY
Lekcje

800 – 845

850 – 935

940 – 1025

1045 – 1130

1150 – 1235

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505

1510 – 1555

Przerwy

745 – 800

845 – 850

935 – 940

1025 – 1045

1130 – 1150

1235 – 1240

1325 – 1330

1415 – 1420

1505 – 1510

1555 – 1600

Prognoza pogody