Get Adobe Flash player
E-DZIENNIK
Dla nauczycieli
Podręczniki 2022/2023
Wymagania edukacyjne
Kontakt

Telefon:

25 798 28 86

email:

zsgolaszyn@gmail.com

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Gołaszynie

Gołaszyn 29

21-400 Łuków

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH:

Nina Zacharska
e-mail:
iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

Gmina Wilków dziękuje

Delegacja z Wilkowa w Gminie Łuków

18 listopada br. w Urzędzie Gminy Łuków Wójt Gminy – Mariusz Osiak gościł niecodzienną delegację. Pięcioro sołtysów i radny z Gminy Wilków przyjechało z podziękowaniem za pomoc Gminy Łuków okazaną podczas ubiegłorocznej powodzi, która bardzo dotkliwie doświadczyła mieszkańców Gminy Wilków. Przedstawiciele tej Gminy na ręce obecnego Wójta Gminy oraz Wójta poprzedniej kadencji – Kazimiery Goławskiej złożyli podziękowanie wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom Gminy Łuków za zaangażowanie w organizację pomocy (akcja prowadzona była w poprzedniej kadencji). W podziękowaniu Gmina Łuków otrzymała ok. 800 kg jabłek od wdzięcznych mieszkańców Gminy Wilków. Jabłka zostały rozdzielone pomiędzy placówki szkolne, co wydawało się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem.  

W ubiegłym roku Gmina Łuków bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc powodzianom    z Gminy Wilków. Okazana pomoc miała formę zarówno finansową, jak i rzeczową. W ramach pomocy finansowej 30 rodzin ze wsi Kłodnica w Gminie Wilków otrzymało po 1 500 zł oraz 9 rodzin z innych miejscowości, wskazanych przez GOPS w Wilkowie, otrzymało środki finansowe o łącznej kwocie 12 329 zł. Dary rzeczowe obejmowały głównie koce, materace, środki czystości oraz płody rolne. Zbiórkę darów prowadzili sołtysi Gminy Łuków, zaś koordynatorem akcji był GOPS w Łukowie. Szczególne podziękowania należą się panu Bronisławowi Oklei – przedstawicielowi PCK za aktywną współpracę z sołtysami. Najwięcej darów zebrały miejscowości Gołaszyn i Suchocin.    

ROK PO POWODZI

Poprawiony (czwartek, 24 listopada 2011 10:33)

 
OFFICE 365

OGLOSZENIE


Opłata za obiady w czerwcu wynosi 52,50zł za miesiąc.

Szukaj na stronie
Linki
PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY
Lekcje

800 – 845

850 – 935

940 – 1025

1045 – 1130

1150 – 1235

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505

1510 – 1555

Przerwy

745 – 800

845 – 850

935 – 940

1025 – 1045

1130 – 1150

1235 – 1240

1325 – 1330

1415 – 1420

1505 – 1510

1555 – 1600

Prognoza pogody