Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Dla małego dziecka pójście do przedszkola jest jedną z pierwszych przełomowych sytuacji w życiu. Wiąże się z rozłąką z rodzicami i wejściem w nowe środowisko. Jest to niewątpliwie także emocjonująca sytuacja dla rodziców. W celu ułatwienia przyszłym przedszkolakom przystosowania się do nowego miejsca 27 sierpnia w naszym przedszkolu zostały zorganizowane zajęcia adaptacyjne.  Tego dnia do przedszkola przybyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Panie: Jolanta Klajda-Rubacha i Agnieszka Ochmańska przygotowały zabawy muzyczno-ruchowe, których celem było wzajemne zapoznanie się.

 

Następnie każde dziecko wykonało przy pomocy rodzica sylwetkę krasnala- symbol naszej grupy. W czasie spotkania przedszkolaki miały możliwość pracy na tablicy interaktywnej, która od tego roku jest na wyposażeniu naszego przedszkola. Będzie  ona systematycznie używana jako atrakcyjna pomoc dydaktyczna. Już teraz było widać, że zajęcia z jej wykorzystaniem będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Na koniec każde dziecko na znak przynależności do naszej grupy otrzymało odznakę krasnala. Dzięki zajęciom dzieci zapoznały się z paniami, nowymi koleżankami i kolegami, oraz miejscem do którego od 1 września będą systematycznie uczęszczały.