KADRA

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie

Hanna Lisiewska

Paulina Hryciuk – wychowawca przedszkola - grupa 3-latków Żabki

Jolanta Klajda-Rubacha – wychowawca przedszkola - grupa 4-5-latków Biedroneczki

Agnieszka Ochmańska – wychowawca oddziału przedszkolnego - grupa 6-latków Słoneczka

Marzena Czerska – nauczyciel oddziału przedszkolnego, nauczyciel plastyki i muzyki

- grupa 6-latków Słoneczka

Poprawiony (poniedziałek, 26 października 2020 08:12)