Religia

PIĄTEK  16.04.2021r.

TEMAT: SŁUCHAMY, CO JEZUS MÓWI DO NAS PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Nr.44 , s. 90 - 91

I . Wprowadzenie

Dzisiaj na katechezie będziemy mówić o tym, gdzie i w jaki sposób słuchamy Pana Jezusa mówiącego do nas. Rozpoczniemy zajęcia piosenką „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

Link do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=M-jBU7zc8oQ&ab_channel=S%C5%82u%C5%BCy%C4%87Bogu-dladzieci

ZAPROSZENIE DO POZNANIA PRAWDY, ŻE W LITURGII SŁOWA MÓWI DO NAS JEZUS

2. Pismo Święte – rozmowa kierowana połączona z prezentacją

Proszę rodziców o pokazanie dzieciom księgę Pisma Świętego. Rozmowa z dziećmi:

– Jak nazywa się ta księga?

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie Świętym?

– Gdzie możemy słuchać Pisma Świętego lub czytać je?

W Piśmie Świętym znajdują się księgi, w których zapisane są słowa Pana Jezusa.

Mają one specjalną nazwę. Nauczymy się jej za chwilę podczas zabawy.

3. Ewangelia księgą o Jezusie – zabawa „głuchy telefon”

Zapraszam was do zabawy, która nazywa się „głuchy telefon”.  Jeden lub jedna z was powie coś na ucho i tę wiadomość kolejno przekażecie sobie dalej, a ostatnia osoba powie ją głośno.

Rodzic mówi pierwszemu dziecku słowa: „Księga o Jezusie”. Gdy wiadomość dotrze do ostatniego dziecka w niezmienionej formie, rodzic. podaje przez „głuchy telefon” następną wiadomość: „Ewangelia”. Po skończonej zabawie pyta:

– O jakiej księdze mówiła wiadomość, którą sobie przekazywaliśmy?

– Jak musieliście słuchać osoby obok, by dobrze przekazać wiadomość dalej?

podsumowuje:

Podczas zabawy w „głuchy telefon” trzeba było słuchać w skupieniu i ciszy. Podobnie jest, gdy słuchamy słów Pisma Świętego. W kościele podczas czytania Ewangelii Jezus mówi do każdego z nas, dlatego trzeba Go słuchać bardzo uważnie. Słów Pana Jezusa słuchamy nie tylko uchem, ale też sercem. Co to znaczy, dowiecie się później.

4. Podczas Mszy Świętej słuchamy słów Pana Jezusa – praca z ilustracjami  w podręczniku

s. 90

Popatrzcie na obrazki w podręczniku i odpowiedzcie na zadane przez rodziców pytania

– Co robi ministrant?

– Czyje słowa czyta podczas Mszy Świętej?

– Co robią wtedy ludzie?

Ministrant kończy czytanie słowami: „Oto słowo Boże”. Wszyscy odpowiadamy:

„Bogu niech będą dzięki”.

Przyjrzyjcie  się drugiej ilustracji, i odpowiedzcie na pytania

– Co robi ksiądz?

– Kto mówi do nas, gdy ksiądz czyta Ewangelię podczas Mszy Świętej?

– Jaką postawę ciała przyjmują ludzie, gdy ksiądz czyta Ewangelię?

Gdy ksiądz wypowiada wezwanie: „Pan z wami”, wszyscy stoimy i odpowiadamy: „I z duchem twoim”. To znak naszej gotowości do słuchania Pana Jezusa. Ksiądz mówi, z której Ewangelii będą czytane słowa Jezusa, ponieważ zapisało je czterech autorów, których nazywamy ewangelistami. Mają oni na imię Mateusz, Marek, Łukasz i Jan.

II. ODPOWIEDŹ – Z WIARĄ PRZYJMUJEMY SŁOWA JEZUSA

5. Dialog przed Ewangelią –  ćwiczenie dialogu

Posłuchajcie rozmowy, jaką prowadzi ksiądz z obecnymi na Mszy Świętej.

Ksiądz: Pan z wami.

Wszyscy: I z duchem twoim.

Ksiądz: Słowa Ewangelii według świętego…

Wszyscy: Chwała Tobie, Panie.

– Jakie gesty wykonujemy podczas dialogu z księdzem?

Robiąc znak krzyża na naszych czołach, ustach i sercu, pokazujemy Panu Jezusowi, jak bardzo jest dla nas ważny. Znak na czole pokazuje, że chcemy zawsze o Nim pamiętać i rozumieć, co mówi do nas. Znak na ustach oznacza, że chcemy mówić o Nim, o Jego dobroci. Znakiem krzyża na sercu wyrażamy gotowość do przyjęcia słów Jezusa i postępowania według nich.

6. Znaki krzyża na czole, ustach i sercu – zagadki

Jest przykryte grzywką gęstą.

Gdy się gniewasz – marszczysz je często.

Jest wysokie albo niskie,

ono kryje myśli wszystkie. (czoło)

Gdy się śmiejesz – też się śmieją,

a gdy płaczesz, to smutnieją.

One mówią i śpiewają,

twoje myśli wyrażają. (usta)

Puk, puk, puk – co tam bije?

Ja uczucia w sobie kryję,

ja krew w żyły twe pompuję

i świat cały obejmuję. (serce)

7. Czytanie Ewangelii – celebracja

Dzieci ćwiczą odpowiedzi na wezwania podczas Mszy Świętej

K.: Pan z wami.

Dz.: I z duchem twoim. (Wszyscy wykonują potrójny znak krzyża).

K.: Słowa Ewangelii wg św. …

Dz.: Chwała Tobie Panie.

8. Praca z podręcznikiem s. 90 - 91

Dzieci szukają naklejek   z symbolami pasującymi do gestów znaku krzyża i wklejają je w odpowiednie miejsca, następnie rysują po kropkach znaki krzyża.

Wspólna modlitwa z  piosenką „W imię Ojca i Syna”. Przypomni nam ona, w kogo

wyznajemy wiarę, czyniąc znak krzyża.

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE&ab_channel=POLANDJanusz

Posłuchajcie  jeszcze raz piosenki „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

Link do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=M-jBU7zc8oQ&ab_channel=S%C5%82u%C5%BCy%C4%87Bogu-dladzieci

 

ŚRODA 14.04.2021r.

ŚRODA 14.04.2021r.

TEMAT: SPOTYKAMY SIĘ Z JEZUSEM PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

NR. 43, s. 88 – 89

1. Wprowadzenie

Pamiętamy z poprzedniej katechezy obietnicę Jezusa, że On żyje i jest wśród nas, aż do końca świata. Jest tu dzisiaj z nami na katechezie. Przywitajmy się z Nim słowami piosenki:

„Jezus Chrystus jest Panem Alleluja” Link do piosenki:

Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja! - YouTube

ZAPROSZENIE DO SPOTKANIA Z JEZUSEM PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

2. Niedzielna Msza Święta – opowiadanie

Niedawno przeżywaliśmy najważniejsze dla nas święta – Wielkanoc i pamiętamy, że Jezus zmartwychwstał i żyje wśród nas. Wspólnie spotykamy się z Nim w sposób szczególny podczas Mszy Świętej. Posłuchajcie, czego o Mszy Świętej dowiedział się Marek, kolega Kacpra.

Spostrzeżenia Marka na Mszy Świętej

W niedzielę rano Marek i jego mama wybierali się na Mszę Świętą. Marek założył białą koszulę i sweter. Z pomocą mamy siadł na przygotowany wózek inwalidzki, który lśnił czystością. Mama pomyślała, że w drodze do kościoła będzie pchać wózek, by odciążyć syna. Ale tuż przed domem spotkali Kacpra z bratem Jankiem i ich rodzicami. Janek, Kacper i ich tata natychmiast zaproponowali, że to oni będą prowadzić wózek Marka. Marek i mama chętnie się na to zgodzili i dalej szli już razem. W pewnej chwili Marek zapytał głośno:

– Mamo, dlaczego w niedzielę chodzimy na Mszę Świętą?

– Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa, to wyjątkowy dzień w tygodniu – wyjaśniła mama.

– Aha, rozumiem – zawołał Marek. – Ja nie idę do przedszkola, a ty do pracy.

– W tym dniu, odświętnie ubrani, idziemy do kościoła na Mszę Świętą – dodała mama.

Marek chciał jeszcze o coś zapytać, ale byli już przed kościołem. Wszyscy weszli do środka i przeżegnali się wodą święconą z kropielnicy. Mama podjechała wózkiem Marka blisko ołtarza. Marek lubił to miejsce, ponieważ stamtąd było dobrze widać ołtarz i gdy troszeczkę się wychylił, mógł zobaczyć co się dzieje w zakrystii.

Po krótkiej modlitwie w ciszy Marek z niecierpliwością czekał na rozpoczęcie Mszy Świętej. Rozglądając się, zobaczył, że do kościoła przyszli też jego znajomi z przedszkola. Oprócz Kacpra była Gabrysia i Julka.

Marek zerknął także w stronę zakrystii. Zaciekawiony przyglądał się, jak ksiądz na czarną sutannę zakłada długą białą szatę przypominającą suknię, a na nią biały ornat ze złotymi ozdobami.

Gdy rozległ się dźwięk dzwonka, Marek zobaczył, że wszyscy wstają. Ksiądz i ministranci wyszli z zakrystii, uklęknęli na jedno kolano przed ołtarzem, a potem stanęli wokół niego. W tym czasie wszyscy śpiewali. Rozpoczęła się Msza Święta. Kapłan podszedł do ołtarza, pokłonił się i ucałował ołtarz.

Marek zwrócił uwagę, że później, podczas wypowiadania słów „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”, wszyscy bili się w piersi. Sam również zacisnął dłoń i mocno uderzał się w pierś.

 

Po skończonej Mszy Świętej Marek zasypał mamę pytaniami.

– A dlaczego kapłan na początku Mszy całuje ołtarz? – zapytał.

– Ucałowanie ołtarza to znak szacunku do Jezusa – odpowiedziała mama. – Ołtarz to specjalny stół. Tak jak w rodzinie spotykamy się, aby jeść posiłek przy wspólnym stole, tak przy ołtarzu karmi nas Jezus – dodała.

Do Marka i jego mamy dołączyła cała rodzina Kacpra i wspólnie wracali do domu.

– Jak nazywa się ten domek, przed którym pali się czerwone światło? Pani na

katechezie mówiła, ale to było tak trudne słowo, że nie zapamiętałem – zapytał Marek.

– To ta-ber-na-ku-lum – powiedział tata Kacpra. – W tym miejscu mieszka Jezus pod postacią białego chleba. A ta czerwona lampka przypomina nam o obecności Jezusa, przed którym należy przyklęknąć.

– W czasie Mszy też klękamy – wyrywał się Kacper.

– Oczywiście, masz rację – potwierdził tata – ale wtedy klękamy na dwa kolana. Markowi przypomniała się jeszcze jedna wątpliwość:

– A dlaczego na początku Mszy wszyscy ludzie bili się w piersi?

– Bicie się w piersi to znak szczerego żalu za to, co zrobiliśmy złego – wyjaśniła mama.

I tak upłynęła im droga do domu. Marek był bardzo zadowolony, że spotkał się z Panem Jezusem, a jednocześnie dowiedział się tylu nowych rzeczy o Mszy Świętej.

Pytania do opowiadania:

– Dokąd Marek ze swoją mamą poszli w niedzielę?

– Kogo spotkali w drodze do kościoła?

– Co zrobił kapłan na początku Mszy Świętej?

– Jak nazywają się szaty liturgiczne kapłana?

– Jak nazywa się stół, przy którym ksiądz sprawuje Mszę Świętą?

– Gdzie mieszka Pan Jezus ukryty pod postacią chleba?

– Co oznacza bicie się w piersi?

– Dlaczego klękamy podczas Mszy Świętej?

Każdy człowiek wierzący wie, że Msza Święta jest radosnym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Dziecko Boże chętnie spieszy do domu Bożego w każdą niedzielę, tak jak Marek. Zaśpiewamy teraz radośnie „A, a, a, alleluja. Ho, ho, ho, hosanna”

PRZYJĘCIE ZAPROSZENIA JEZUSA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ

3. Postawy podczas Mszy Świętej – ćwiczenie gestów liturgicznych

Niedziela jest dniem radości, cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa. W tym dniu powinniśmy spotkać się z Panem Jezusem w kościele na Mszy Świętej. Musimy jednak pamiętać, że nasza postawa i gesty, które wykonujemy, powinny być czynione z szacunkiem. Teraz przećwiczymy poznane gesty liturgiczne: przyklękanie, klękanie i bicie się w piersi.

Prezentowanie dzieciom poprawne przyklękanie oraz klękanie, przypomnienie dzieciom żeby nie siadały na piętach, a także by podczas bicia się w piersi nie robiły tego zbyt mocno. Następnie  dzieci starają się same poprawnie i z szacunkiem wykonać poznane gesty.

4. Co jest ważne w kościele? – zagadki

Powiedzcie, co to jest?

Stoi w kościele obrusem białym nakryty. Całuje go ksiądz

i stawia na nim święte kielichy. (ołtarz)

Pan Jezus tam mieszka,

czerwona lampka przy nim się pali,

klękają przed nim duzi i mali. (tabernakulum)

Gdy podczas Mszy Świętej modlisz się chętnie,

na oba kolana szybko… (uklękniesz)

Dłoń zaciśnięta, ale nie w złości, uderzasz nią w piersi,

by Boga… (przeprosić)

5. Praca z podręcznikiem

Dzieci wykonują polecenia w podręczniku do religii s. 88 – 89

Śpiew piosenki z gestami ,, A, a, a, alleluja” s. 85 podręcznik

Link do piosenki:

24.04.2016r._A-a-a-alleluja, ho-ho-ho-hosanna_MAH03793 - YouTube


PIĄTEK 9.04.2021r.


TEMAT: CIESZYMY SIĘ, ŻE JEZUS ŻYJE WŚRÓD NAS .
NR. 42, s. 86 - 87

WPROWADZENIE

1. Modlitwa

Zapraszam dzieci do wspólnej modlitwy piosenką „A, a, a, alleluja. Ho, ho, ho, hosanna”  z gestami, którą poznaliśmy na poprzedniej lekcji.

ZAPROSZENIE DO WIARY W OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

2. Obietnica Zmartwychwstałego – czytanie Pisma Świętego, rozmowa kierowana


W każdej sytuacji czy miejscu, w której jesteśmy jest z nami ktoś bliski .  Jest jeszcze z nami ktoś kogo nie zobaczymy oczami, ale możemy odczuć, że jest. Za chwilę poznacie słowa Jezusa, które wypowiedział po swoim zmartwychwstaniu. Posłuchajcie, o czym nas zapewnia.


Jezus (…) przemówił tymi słowami: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Zadajemy dzieciom pytania:

– Kto powiedział o sobie, że jest z nami?

– Co Pan Jezus obiecał?

– W jakich sytuacjach Jezus jest z nami?

– Kiedy pamiętamy o tym, że Jezus jest z nami?Pan Jezus jest z nami zawsze. Nie tylko wtedy, gdy się modlimy czy jesteśmy w kościele. Jest z nami podczas zabawy, spaceru, rozmowy z mamą. My nie zawsze o tym pamiętamy.

DZIĘKUJEMY JEZUSOWI ZA TO, ŻE JEST Z NAMI

3. Obecność Jezusa podczas Mszy Świętej – opowiadanie

Opowiadanie o Kacprze i Maćku

Kacper i Maciek na Mszy Świętej

Do rodziny Kacpra przyjechała w odwiedziny ciocia z synkiem Maćkiem. Maciek ma cztery lata i o wszystko pyta: „Co to?”, „A dlaczego?”. Kiedy Kacper jest w domu, Maciek zadaje mu mnóstwo pytań.

W niedzielę cała rodzina poszła do kościoła na Mszę Świętą. Wszyscy usiedli w ławce blisko ołtarza. Kiedy ksiądz powiedział „Pan z wami”, Maciek zapytał cicho Kacpra:

– Jaki Pan? O kim ksiądz mówi?

Kacper nic nie odpowiedział, tylko położył palec na usta, pokazując Maćkowi, że ma być cicho. W środku Mszy Świętej Maciek znowu usłyszał „Pan z wami” i również spytał brata:

– Jaki Pan?

– Wytłumaczę ci, jak wyjdziemy – odparł Kacper. Po wyjściu z kościoła Kacper tłumaczył Maćkowi:

– Ksiądz na początku Mszy Świętej przypomina wszystkim, że jest z nami Pan Jezus.

– A gdzie jest Pan Jezus? – dopytywał Maciek.

– No… jest wszędzie. Ale na Mszy Świętej spotyka się z nami wyjątkowo uroczyście – odparł zniecierpliwiony Kacper.

– A dlaczego uroczyście? – dopytywał się Maciek.

Kacper westchnął głęboko i stwierdził, że już nie da rady odpowiedzieć, więc powiedział krótko:

– Zapytaj mojego taty.

– Widzisz Maćku – zaczął tata. – Pan Jezus jest z nami, ale my czasem o tym zapominamy. Dlatego kiedy przychodzimy na spotkanie z Nim do kościoła, ksiądz przypomina nam o tym.

Jezus jest obecny wśród nas – rozmowa kierowana
Pytania do opowiadania zadawane dzieciom przez rodziców:

– Co zaciekawiło Maćka podczas Mszy Świętej?

– Co Kacper wytłumaczył Maćkowi po wyjściu z kościoła?

– Jakimi słowami ksiądz w czasie Mszy Świętej przypomina o obecności Jezusa?

– W jakich sytuacjach Jezus jest z nami?

Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Chociaż Go nie widzimy, to wiemy, że jest z nami zawsze, bo On sam tak powiedział. Cieszymy się z tego, że nas bardzo kocha. Dlatego zawsze możemy Mu za to dziękować.

4. Odpowiadamy na wezwania kapłana – ćwiczenie dialogu z Mszy Świętej

Podczas Mszy Świętej na wezwania wypowiadane przez księdza odpowiadają wszyscy, którzy są obecni w kościele. Przed Ewangelią śpiewamy ,, Alleluja”, a  na słowa księdza : „Pan z wami” odpowiadamy: „I z duchem twoim”.
Jezus jest obecny z nami w domu , szkole i w kościele w tabernakulum w białym chlebie – Hostii.


5 . Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku do religii s. 86 - 87

Dzieci wklejają postacie Julki i Kacpra obecnych na Mszy Świętej oraz łączą postać Jezusa z sytuacjami, w których On jest z ludźmi.
Na znak radości, że Pan Jezus jest z nami, zaśpiewajmy piosenkę „A, a, a, alle-luja. Ho, ho, ho, hosanna”. Tę piosenkę będziemy powtarzać w naszej dziękczynnej modlitwie.

Czas Wielkanocy to wielka radość ze zmartwychwstania Jezusa.
Proponuję również posłuchać pięknej piosenki pt. ,, Wesołego Alleluja”oraz ,,Nie ma Go tu, wstał! ‘’

Linki do piosenek

https://www.youtube.com/watch?v=d8Ii-MKCdcY&ab_channel=IrenaM.

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY&ab_channel=WydawnictwoWAM

 

ŚRODA 7.04.2021r.

TEMAT: ŚWIĘTUJEMY ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA.

Nr. 41, s. 84 - 85

1. Wprowadzenie

Skończył się czas Wielkiego Postu i rozpoczął się radosny czas Wielkanocny. Przywitamy się dzisiaj radośnie z Panem Jezusem piosenką  pt. . „ Nie ma Go tu, wstał! ‘’Posłuchajcie.

Link  https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY&ab_channel=WydawnictwoWAM

ZAPROSZENIE DO POZNANIA WYDARZEŃ WIELKIEJ NOCY

2. Przy grobie Jezusa – opowiadanie biblijne

Pan Jezus powstaje z martwych

Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało złożono do grobu. Grób wykuto w skale i zamknięto ogromnym, ciężkim kamieniem

Postawiono straże broniące dostępu do Pana Jezusa. Smutny był to widok.

W niedzielę rano przyszły do grobu kobiety, które bardzo kochały Pana Jezusa.

Trzymały w dłoniach słoiczki z pachnącymi olejkami i ziołami. Chciały skropić ciało Pana Jezusa, bo tak nakazywał zwyczaj. W drodze rozmawiały ze sobą: „Poprosimy strażników, by odsunęli nam głaz”. Przyszły i… zobaczyły, że kamień jest odsunięty.

Grób jest pusty, a silni żołnierze drżą ze strachu.

Na skale kobiety zobaczyły anioła w szatach białych jak śnieg.

Kobiety przestraszyły się. „Nie bójcie się – powiedział Anioł. – Szukacie Jezusa ukrzyżowanego, ale tu Go nie ma, powstał z martwych”. Kobiety ogromnie się ucieszyły. Jezus żyje! Zwyciężył! Pokonał śmierć i zło! Szybko pobiegły powiedzieć o tym uczniom.

3. Radość ze zmartwychwstania Chrystusa – rozmowa

– W jaki dzień kobiety szły do grobu Jezusa?

– Kto im powiedział o zmartwychwstaniu Jezusa?

– Dlaczego kobiety tak bardzo z tego się ucieszyły?

– Co pokonał Pan Jezus?

– Dlaczego się cieszymy, że Jezus żyje?

Okażemy radość i miłość Jezusowi, który jest tu z nami, śpiewając pieśń.

4. „Alleluja” – śpiew z gestami

Dzieci  uczą się słów piosenki i melodii „A, a, a, alleluja. Ho, ho, ho, hosanna-” oraz gestów z podręcznika  s.85

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q

A, a, a, alleluja.

Ho, ho, ho, hosanna.

Mój Bóg kocha mnie,

Jego radość jest w sercu mym.

SPOTYKAM JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

5. Liturgiczne „alleluja” – rozmowa kierowana, śpiew

Śpiewaliśmy przed chwilą „alleluja”. Słowo „alleluja” jest radosnym okrzykiem ogłaszającym zmartwychwstanie Pana Jezusa.

– Gdzie możemy usłyszeć śpiew „alleluja”?

Podczas Mszy Świętej śpiewamy „alleluja”

Ministrant lub pan organista śpiewa „alleluja” przed Ewangelią, a wszyscy po nim powtarzają. Jest to radosne pozdrowienie Pana Jezusa i przygotowanie do uważnego wsłuchiwania się w Jego słowa.

– Jak się zachowujemy, słysząc w kościele taki śpiew? (wstajemy i włączamy się w śpiew)

Każda Msza Święta jest radosnym spotkaniem z Panem Jezusem. Dlatego zawołajmy teraz radośnie: „Jezus zmartwychwstał. Alleluja!

6. Jezus zmartwychwstał. Alleluja –  wiersz z aktywizacją ruchową

Wiersz Zofii Jasnoty. Po każdej zwrotce dzieci wołają „Jezus zmartwychwstał. Alleluja”.

Dzwonią dzwony w całym mieście,

Pan Jezus zmartwychwstał.

Głoszą dźwięcznie wszystkim ludziom

wesołą nowinę.

Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

Na nic proces wymyślony.

Na nic wyrok fałszywy.

Na nic zbrodnia okrutna,

bo króluje Bóg żywy.

Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

Na nic kamień ogromny.

Na nic wojsko przy grobie.

Na nic plotki i kłamstwa,

podstawieni świadkowie.

Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

Dzwonią dzwony w całym mieście,

Pan Jezus zmartwychwstał.

Śmierć zwyciężył już na wieki,

z Ojcem nas pojednał.

Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

Zofia Jasnota

7. Świętujemy Wielkanoc w rodzinie – rozmowa kierowana, poczęstunek

W niedzielę wielkanocną, na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, spotykamy się z rodziną na uroczystym śniadaniu, dzielimy się święconym jajkiem, składamy sobie życzenia, modlimy się, rozmawiamy, cieszymy się sobą. Jesteśmy dla siebie dobrzy, bo tak jest w rodzinie, która kocha Jezusa. A tam, gdzie jest Jezus, tam jest i dobro.

8. Praca z podręcznikiem

Dzieci wykonują polecenia w podręczniku do religii s. 84 -85

W podręczniku dzieci porównują postacie kobiet i żołnierza z podanymi obok rysunkami. Wybierają właściwe wzory i kolorują je według niego.

9. Modlitwa

Śpiew piosenki „A, a, a, alleluja. Ho, ho, ho, hosanna”poznanej na zajęciach

_____________________________________________________________________

ZAJĘCIA ZDALNE Z RELIGII GRUPA SŁONECZKA

Piątek 2.04.2021r.

TEMAT: W WIELKĄ SOBOTĘ MODLIMY SIĘ PRZY GROBIE JEZUSA

Nr 40, s. 82 – 83

1. WPROWADZENIE

W Wielką Sobotę w kościołach ludzie odwiedzają Boży Grób. Grobu Pana Jezusa pilnują strażacy tak jak kiedyś żołnierze rzymscy. W centralnym miejscu grobu Bożego umieszczona jest monstrancja, w której kapłan w Wielki Piątek przenosi Pana Jezusa ukrytego w Hostii – białym chlebie.

W tym grobie został złożony Pan Jezus, który z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu. Ale Jezus nie pozostał w grobie! On pokonał śmierć i zmartwychwstał.

Pan Jezus jest obecny w Bożym grobie w monstrancji pod postacią Hostii – białego chleba. Grób Pana Jezusa nie jest więc smutny, lecz radosny. Wyrazem tej radości są piękne kwiaty.

2. „Sercem kocham Jezusa” – nauka pieśni, śpiew z aktywizacją ruchową

Teraz nauczymy się pieśni, w której wyrazimy radość ze spotkania z Panem Jezusem.

1. Jest jedno Imię drogie mi
Najdroższe w świecie tym
Muzyką słodkie to Imię brzmi
Wpisane w sercu mym

Ref.: Sercem kocham Jezusa /x2
Zawsze będę Go kochać
On pierwszy ukochał mnie

2. Miłości ciernie głosi mi
Miłości aż po krzyż
Osładza wszystkie moje dni
Do nieba wiedzie wzwyż

Ref.: Sercem kocham…

3. To Jezus mój Zbawiciel Pan
To o Nim śpiewać chcę
On nam zbawienie wszystkim dał
Miłuje także Cię

Ref.: Sercem kocham…

Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0&ab_channel=Jangok

3. ODWIEDZAJĄC GRÓB JEZUSA, PRZYNOSIMY POKARMY

Przynosimy pokarmy do błogosławienia – opowiadanie

Z uwagą posłuchajcie opowiadania o tym, co przeżył Kacper w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota w rodzinie Kacpra

Była Wielka Sobota rano. Mama otworzyła drzwi pokoju Kacpra i zawołała:

– Kacper, wstawaj! Pomożesz mi przygotować święconkę!

– Chętnie, mamusiu – odpowiedział Kacper, ubierając się. – Ale co to jest święconka?

Mama uśmiechnęła się i wyjaśniła:

– Święconka to specjalnie przygotowane pokarmy: jajka, chleb, wędliny, przyprawy pieprz i sól, babki ,które wkłada się do ozdobionego koszyczka i zanosi w Wielką Sobotę do kościoła. W kościele ksiądz błogosławi te pokarmy, aby można je było zjeść na śniadaniu wielkanocnym.

Kacper razem z tatą pomagał przygotować święconkę. Z radością malował jajka na różne kolory specjalną farbką, a tata wkładał do małych pojemniczków sól, masło, chrzan. Mama ułożyła wszystko w koszyczku. Delikatnie dodała jeszcze małą babeczkę, kawałek chleba, trochę wędliny i ozdobiła koszyczek kwiatami. Kiedy Kacper myślał, że już wszystko jest gotowe, mama podała mu baranka z biało-czerwoną chorągiewką.

– Baranka też trzeba włożyć do koszyczka – dodała, widząc na twarzy Kacpra zdziwienie. – On jest najważniejszy, bo przypomina zmartwychwstałego Pana Jezusa. A teraz pójdziesz z tatą do kościoła, żeby kapłan poświęcił te pokarmy.

W kościele Kacper przyglądał się z ciekawością pięknie ozdobionym koszyczkom z pokarmami, ustawionym na długim stole wzdłuż kościoła. Tata również postawił tam koszyk.

Po chwili przyszedł ksiądz i odmówił modlitwę: „Chryste, (…) pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami”. Później ksiądz podchodził do wszystkich koszyczków po kolei i kropił pokarmy wodą święconą.

Po poświęceniu Kacper razem z tatą poszedł do Bożego grobu. Tata tłumaczył mu:

– Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało zostało położone w grobie, ale Pan Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, zmartwychwstał, pokonał śmierć i wyszedł z grobu żywy. A grób pozostał pusty.

Tata wskazał ręką do góry. Kacper zauważył, że wysoko nad grobem stała otulona białym welonem monstrancja, w której jaśniał Najświętszy Sakrament.

– Pan Jezus żyje – powiedział cicho tata. – Jest tutaj z nami pod postacią tego białego chleba – Hostii.

Jajka symbolem życia – zagadki

Wiklinowy koszyk

pięknie ozdobiony,

święconymi pokarmami

po brzegi wypełniony. (święconka)

 

W koszyku je niesiemy

w sobotni poranek,

z nich zrobionych jest wiele

świątecznych pisanek. (jajka)

 

Leży w koszyku

obok pisanek,

ma chorągiewkę.

To na pewno… (baranek)

 

Kiedy się w Wielkanoc

jajkiem się dzielimy,

mówiąc miłe słowa,

bliskim je składamy. (życzenia)

Jajka umieszcza się w koszykach wielkanocnych, ponieważ są symbolem nowego życia. Na wiosnę wykluwają się z nich pisklęta. Wydostają się na zewnątrz, rozbijając od środka skorupkę. Porównujemy je do Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu wyszedł z grobu żywy

4. Praca z podręcznikiem

Proszę wykonać polecenia z podręcznika do religii s. 82 - 83

Dzieci wklejają w podręcznikach naklejkę z monstrancją i kończą kolorować rysunek przedstawiający grób Pański, następnie kolorują koszyczek z pokarmami według wzoru.

Posłuchajcie piosenki wielkanocnej pt. ,, Są takie Święta Wielkanocne” LINK do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk&ab_channel=%C5%9AWI%C4%98TYJANPAWE%C5%81II-WSPOMNIENIA-RELIGIJNE-MWMARIAW%C4%84TOR

oraz ,, Święta Wielkanocne” LINK do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA

______________________________________________________

ZAJĘCIA ZDALNE Z RELIGII GRUPA SŁONECZKA

 

Środa 31.03.2021r.

TEMAT : JEZUS ZOSTAŁ Z NAMI UKRYTY W CHLEBIE – OSTATNIA

WIECZERZA

NR. 38, s. 78 – 79

1. WPROWADZENIE

Posiłek łączy rodzinę, ludzi, którzy zasiadają do wspólnego stołu. Codziennie spożywamy przy nim chleb. Podziękujmy Panu Jezusowi za dar chleba modlitwą „Ojcze nasz”, zwracając szczególną uwagę na słowa: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Pan Jezus wjechał do miasta Jerozolima w niedzielę jako Król. Dzień ten nazywamy Niedzielą Palmową. Rozpoczęła ona ostatni tydzień życia Pana Jezusa. Tydzień ten nazywamy Wielkim Tygodniem. Kilka dni później Pan Jezus spotkał się wieczorem ze swymi uczniami w miejscu zwanym Wieczernikiem – była to duża sala w domu Jego przyjaciół. Jezus poprosił wcześniej uczniów, aby tam przygotowali wieczerzę, czyli wieczorny posiłek.

2. Ustanowienie Eucharystii – uroczyste czytanie Pisma Świętego, dzielenie się chlebem

Tekst biblijny Łk 22,19-20:

Kiedy wszystko było już przygotowane i nastał wieczór, Jezus zjadł z uczniami ostatnią wieczerzę, w czasie której wziął chleb i powiedział: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i powiedział: „Bierzcie i pijcie, to jest kielich Krwi mojej”.

Dzień, w którym Pan Jezus w tajemniczy sposób ukrył się w chlebie, nazywamy Wielkim Czwartkiem. Od tego dnia Pan Jezus pozwolił swoim uczniom, a potem kapłanom, by powtarzali Jego słowa i gesty – wtedy za każdym razem przychodzi i ukryty w chlebie pozostaje razem z ludźmi. Tego dnia Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii.

3. OPOWIADANIE

Posłuchajcie, czego Kacper dowiedział się od swojej mamy o chlebie, w którym ukrył się Pan Jezus.

Mały chleb

Kacper jadł z mamą kolację. Gdy wziął do ręki kolejną kromkę chleba, zapytał:

– W kościele też jest Chleb, prawda mamo? Ale dlaczego jest on taki mały?

– Widzisz – poważnie odpowiedziała mama – w tym Chlebie nieważna jest wielkość. Nie jest to chleb, który się je, by zaspokoić głód. To jest Chleb dla serca, by stawało się lepsze.

– Co to znaczy? – pytał dalej Kacper.

– To znaczy, że potrzebny jest on po to, by ludzie żyli w pokoju i miłości.

Kacper zaciekawił się.

– To ten Chleb może dać miłość? – zapytał.

– Tak, bo ten Chleb dał Pan Jezus, a nawet więcej – On sam w niezwykły sposób jest w nim się obecny. Pierwszy raz stało się to podczas Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami w Jerozolimie.

(oprac. na podst.: J. Osterwalder, Opowiedz mi o Panu Bogu, Warszawa 1993)

W białym chlebie – Hostii, Pan Jezus przebywa w kościele ukryty w tabernakulum. Jest to najświętsze miejsce w kościele, dlatego przyklękamy, przechodząc obok niego. Przypomina nam o tym modlitwa, którą wypowiadamy, gdy wchodzimy do kościoła.

,, Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”

Zawsze kiedy wejdziecie do kościoła, możecie modlić się tymi słowami, by powitać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

4. Praca z podręcznikiem

Proszę otworzyć podręczniki do religii i wykonać polecenia s.78 – 79

Na koniec posłuchajcie piosenki z YouTube pt., Jesteś Królem”

https://www.youtube.com/watch?v=eKTvc4u8UW0&ab_channel=BogdanBednarz

Poprawiony (czwartek, 15 kwietnia 2021 19:17)