Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu

Zajęcia we wszystkich  grupach przedszkolnych, w tym grupy „0” rozpoczynają się 1 września 2021 r. w godzinach pracy przedszkola 8.00-16.00. Rodziców, którzy chcieliby zwiększyć zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziennego w przedszkolu prosimy o wypełnienie deklaracji zmieniającej (link do deklaracji) i dostarczenie jej przed 1 września lub ostatecznie w dniu 1 września do sekretariatu. 1 września 2021 r. o godz. 16.30 odbędzie się na sali gimnastycznej zebranie z rodzicami grup słoneczka, biedroneczki i żabki.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie – Hanna Lisiewska