Zmiana organizacji pracy Przedszkola w Gołaszynie

Zmiana organizacji pracy Przedszkola w Gołaszynie

w dniach od 29 marca 2021 r. do  11 kwietnia 2021 r.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną i w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia w grupach przedszkolnych zostają zawieszone. Nauczyciele w tym okresie zapewnią rodzicom źródła i niezbędne materiały do realizacji zadań w domu poprzez komunikator Messenger oraz stronę internetową przedszkola w zakładce „zdalne nauczanie” z uwzględnieniem poszczególnych grup. Na wniosek rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19  przedszkole zapewni opiekę. Rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z  przysługującego im dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji - Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie- Hanna Lisiewska