Dokumenty do pobrania

 1. Raport o stanie zapewnienia dostępności w przedszkolu
 2. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 4. Załącznik 1 (oświadczenie_dotyczące_wielodzietności_kandydata)
 5. Załącznik 2 (oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_w_rodzinie)
 6. Załącznik 3 (oświadczenie_osoby_wykonującej_władzę_rodzicielską_nad_małoletnim)
 7. Załącznik 4 (oświadczenie_o_nauce_zatrudnieniu_prowadzeniu_działalności_rolniczej)
 8. Załącznik 5 (oświadczenie_rodziców_o_uczęszczaniu_rodzeństwa_do_szkoły)
 9. Załącznik 6 (oświadczenie_o_zatrud_w_placówce_oświat_na_terenie_Gminy_Łuków)
 10. Załącznik 7 (deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego)
 11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

Poprawiony (środa, 23 lutego 2022 13:43)